Тестові завдання

    Посібник складено за діючою програмою з органічної хімії для ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації. 
    Матеріал подано у вигляді тестів для кожної теми органічної хімії. До кожного тестового завдання пропонується чотири варіанти відповіді, одна з яких є правильною. 
    Іспити в усьому світі зараз набули форми тестів. Перевірка вміння керувати автомобілем, професійних знань при прийомі на роботу (якщо у претендента відсутні рекомендації), визначення ступеня володіння іноземною мовою тощо зводиться до тестів. 
    Тестові завдання допоможуть опанувати матеріал з курсу органічної хімії, а також організувати самостійну роботу студентів. У збірник включено тестові завдання на встановлення відповідності. Ці завдання передбачають встановлення відповідності між термінами (формулами, реакціями тощо) першого стовпчика та означеннями (типами сполук або реакцій, назвами речовин тощо) другого стовпчика й подання відповіді у вигляді комбінацій букв і цифр. У кожному розділі містяться завдання, у яких потрібно розмістити у правильній послідовності відповіді згідно із запропонованими завданням.
    Незважаючи на те що посібник призначений перш за все для самостійного контролю знань з хімії, він сприятиме поглибленню рівня засвоєння теоретичного матеріалу та закріпленню вмінь вирішувати проблемні завдання та розрахункові задачі. 
     Використання посібника сприятиме навчанню організації самостійної навчальної роботи, допоможе вирішувати завдання швидко та правильно, розумно керувати собою та правильно розпоряджатись своїм часом.
ĉ
Невідомий користувач,
8 серп. 2012 р., 02:09
ĉ
Невідомий користувач,
7 серп. 2012 р., 23:09
ĉ
Невідомий користувач,
7 серп. 2012 р., 23:09
ĉ
Невідомий користувач,
8 серп. 2012 р., 02:09
ĉ
Невідомий користувач,
7 серп. 2012 р., 23:09
ĉ
Невідомий користувач,
8 серп. 2012 р., 02:09
ĉ
Невідомий користувач,
7 серп. 2012 р., 23:09
ĉ
Невідомий користувач,
7 серп. 2012 р., 23:09
ĉ
Невідомий користувач,
7 серп. 2012 р., 23:09
ĉ
Невідомий користувач,
7 серп. 2012 р., 23:09
ĉ
Невідомий користувач,
7 серп. 2012 р., 23:09