Практичні роботи

    Практичні роботи відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціальностей «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит» «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв», «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж», «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів». 
    Практичні роботи містять задачі з різних розділів сучасної генетики: 1) стисле пояснення застосування стандартних термінів, необхідних позначень; 2) методику розв’язання задач різних типів, в основі якої ми намагалися дотримуватися основних принципів дидактики (науковість, системність, поступовість); 3) приклади розв’язування типових задач; 4) задачі для самостійного розв’язання з метою самоконтролю знань. Типові задачі знайомлять з основними прийомами генетичних суджень.
ĉ
Леся Моторна,
30 лип. 2012 р., 03:14
ĉ
Леся Моторна,
30 лип. 2012 р., 03:14
ĉ
Леся Моторна,
30 лип. 2012 р., 03:14
ĉ
Леся Моторна,
30 лип. 2012 р., 03:14
ĉ
Леся Моторна,
30 лип. 2012 р., 03:14