Лабораторні роботи

    Методична розробка складена відповідно до  навчальної програми ВНЗ I —II рівнів акредитації та у відповідності до кількості  запланованих лабораторних робіт. Для успішного засвоєння учнями біологічних знань та кращого розуміння ними їх практичного значення необхідно, щоб студенти не лише засвоювали фактичні дані, а і вміли використовувати свої знання на практиці. Лабораторні роботи важливою обов’язковою складовою занять збіології і можуть виконуватися різними способами: демонстраційно,фронтально, групою або індивідуально. 
    На лабораторних роботах студенти зможуть за допомогою дослідів на основі набутих знань вивчати і перевіряти теоретичний матеріал, практично застосовувати набуті знання.Кожна лабораторна робота містить тему, мету, обладнання, хід роботи. На лабораторній роботі студенти виконують послідовні практичні і теоретичні завдання, після чого роблять висновок про виконану роботу. Лабораторні роботи грунтуються на теоретичному матеріалі підручника «Загальна біологія»/ П. Г. Балан, Ю. Г. Вервес, який відповідає навчальній програмі  для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освітивідає рівню стандарту. Програму схвалено науково - методичною комісією з біології, екології та природознавства Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Витяг з протоколу № 5 від 09.07.2010 р.). 
    Біологія -сукупність наук про живу природу, живих істот , що населяють Землю чи вже вимерли, їх функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємні стосунки, систематику, поширення на Землі; про звязки між живими істотами і живих істот з неживою природою. Біологія встановлює загальні закономірності, властиві життю  у всіх його проявах.
ĉ
Невідомий користувач,
7 серп. 2012 р., 21:27
ĉ
Невідомий користувач,
7 серп. 2012 р., 21:27
ĉ
Невідомий користувач,
7 серп. 2012 р., 21:27
ĉ
Невідомий користувач,
7 серп. 2012 р., 21:27
ĉ
Невідомий користувач,
7 серп. 2012 р., 21:27
ĉ
Невідомий користувач,
7 серп. 2012 р., 21:27
ĉ
Невідомий користувач,
7 серп. 2012 р., 21:27
ĉ
Невідомий користувач,
7 серп. 2012 р., 21:27
ĉ
Невідомий користувач,
7 серп. 2012 р., 21:27