Екологія

Екологія
- наукова дисципліна, один з розділів біології, який досліджує взаємовідносини між біотичними довкіллям. Екологія вивчає взаємовідносини організмів з довкіллям, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), виявляє механізм підтримання їх стійкості у просторі й часі.
ĉ
Леся Моторна,
4 серп. 2012 р., 03:40
ĉ
Леся Моторна,
4 серп. 2012 р., 03:40
ĉ
Леся Моторна,
4 серп. 2012 р., 03:40
ĉ
Леся Моторна,
4 серп. 2012 р., 03:40
ĉ
Леся Моторна,
4 серп. 2012 р., 03:40
ĉ
Леся Моторна,
4 серп. 2012 р., 03:40
ĉ
Леся Моторна,
4 серп. 2012 р., 03:40